Legal Team

Ho Chung-Min

Lin Chih-Ming

Chen Hui-ling

Tsai Hao-Shih

Yeh Ling-Hsiu

Huang Pei-Ru

Laurence Wang

Chen Jeng-You

Wu Fang-Yi

助理-黃瓊慧-個人照片

Huang Chiung-Huei

Chen Yi-Jiun

Lin Yen-Chun

助理-陳靚蓉-個人照片

Chen Ching-Rung